[مهمان گرامی/کاربر گرامی برایه دیدن لینک دانلود ابتدا[ثبت نام]کنید: NEW top software complex for CAPTCHA's automatic solution

[مهمان گرامی/کاربر گرامی برایه دیدن لینک دانلود ابتدا[ثبت نام]کنید

1. Incredible Intellect: [مهمان گرامی/کاربر گرامی برایه دیدن لینک دانلود ابتدا[ثبت نام]کنید can break more than 8400 of different category of Captcha's,
including so popular, like Google CAPTCHA's ReCaptcha-2, ReCaptcha-3 (in XEvil 4.0 Ultra only!), Captcha.Com, SolveMedia, Bing-Captcha,
Facebook-captcha, Ucoz-captcha, Google-captcha, VBulletin-Captcha, SMF-Captcha and a lot of other

2. Very High speed and precision: in speed 0.01 second per image (only 1 second in DEMO version!),
With XEvil is possible to break and solve different types or captcha with high precision,
without depending of difficulty, distortion, noises, fonts, colors.

3. Very simple UI: just 3 main buttons to start recognition,
it so easy to use [مهمان گرامی/کاربر گرامی برایه دیدن لینک دانلود ابتدا[ثبت نام]کنید with a wide spectre of SEO, SMM, Analytics,
Mass Auto-Registering/Autosubmit/Sending/Bruteforcing/CryptoCurrency Mining Software.

4. Flexible: logic of XEvil scripted with Lua - easy language,
so if you need, you can modify functionality as you want.

Want more info?
just google for "XEvil 4.0 ReCaptcha-3".
Free XEvil version is available!


Thank you for your attention!


Read more:
[مهمان گرامی/کاربر گرامی برایه دیدن لینک دانلود ابتدا[ثبت نام]کنید