ابتدا باید برنامه ی htop شما رو سرورتون نصب باشه :
کد HTML:
sudo apt-get install htop
سپس:
کد HTML:
htop
همچنین از دستور top هم برای گرفتن فرایند های در حال اجرا استفاده میشه ولی htop بهتره


اطلاعات سرور و فرایند های در حال اجرا رو بگیرید !